WEWorld  Technologies

Welcome to a site, where the innovations and creative schemes presented concern our lives on the planet and are compatible with the following assumptions:

  1. There is an emerging awareness of that present regimes determine the shape our everyday lives through upholding nonsense traditions and arbitrary borders.

  2. There is a growing concern for the local and as well for the terrestial environment.

  3. Several present day technologies don´t comply with 1) and 2), therefore need to be replaced.

  4. The Nation State Era (NSE) is seemingly about to be replaced by the World Era (WE), where we the people, not haphazard nations or greedy plutocrats, choose our common technologies and thus our destiny.

 

Our Projects.

Skarpahuset – ett sysselställe.

 

Med anledning av Hållkollbos projekt att bygga ett kollektivhus har jag börjat fundera på hur jag egentligen vill ha mitt boende. Jag sammanfattar här mina funderingar och har skissat på ett förslag som svarar mot dem.

Först min bakgrund:

Jag är pensionär med låg pension och har ett enskilt boende i en liten 1:a med hög hyra på Kungsholmen tillsammans med sambo och katt. Jag är utbildad arkitekt/ stadsbyggnad och har länge begrundat hur vi lever vårt liv i samhället och om hur det ska konstrueras för att vi medborgare ska bli så tillfredsställda som möjligt. Jag har kommit fram till att boendet är den centrala faktorn.

Boendet är stället där vi förvaras mellan födelse och död. Vi trimmas under förvaret till att fungera som resurser i produktionsprocessen. Våra lägenheter kännetecknas av det stereotypa mönstret: kök, vardagsrum, sovrum och toa/dusch. Att, som i ett kollektivhus, dela vardagsrum och kanske kök med andra i huset är nog smartare och skulle kunna få ner kostnaden. Men de kollektivhus jag känner till är knappt billigare än konventionellt boende. Måste kvadraten kosta 100.000 kr i nyproduktion? Det är häpnadsväckande.

Jag har undersökt saken och det jag kommit fram till är lika häpnadsväckande:

I ett kollektivhus, där man i så stor utsträckning som möjligt (á la IKEA), självmonterar försågade plywooddelar, skulle man få ner kvadratmeterpriset till väl under 10.000 kr. Man behöver hjälp med el och vatten. Dessutom måste man göra avsteg från byggnormerna (som ju bestämmer hur stora ytor som krävs enligt det traditionella förvarsboendet). Handikappsanpassning sker i det föreslagna boendet vid behov och belastar således inte samtliga lägenheter med extra kostnader. Tanken är att den sänkta standarden i privatdelen, mer än väl kompenseras av den gemensamma ytan, där man kan leva ett aktivt liv genom tillgång till betydligt mer faciliteter än i ett konventionellt boende, och man kan dessutom utveckla en social gemenskap som är omöjlig i förvarsboendet. Jag kallar detta boende gemensamhetsboende.

Ett hus för gemensamhetsboende kan utformas på en mångfald sätt och utformningen bör ske gemensamt mellan dem som är tänkta att bo däri. Dock föreslår jag att man utgår från följande:

 

Antal:

80-120 lgh.

Lägenhetsstorlek:

18-20 m2.

2 lägenheter kan slås ihop till en större ifall av större familj eller rörelsehinder. (alltså 36-40 m2)

Struktur:

Samtliga lägenheter vetter mot den gemensamma gården. Husets bjälklag bärs upp på plywoodpelare, med 2-2,5 m avstånd mellan.

Plywood:

5-18 mm tjock, behandlas med vattenglas för brandskydd och lufttäthet.

Vägg och golvelementen utförs med dubbla skivor och distanserande mellanlägg samt lufttätas i kanterna så att luften mellan dem kan pumpas bort och man därigenom erhåller en skiva som är både värme- och ljudisolerande.

Inga byggelement är större än att två personer kan hantera dem tillsammans. Det gäller även bärande pelare och bjälklagselement. Komponenterna skruvas ihop för att erhålla styrka.

Lägenheten:

Golvplywooden ytbehandlas med epoxylack. Ingen fördyrande golvmatta. Dock kan den boende välja till och själv bekosta ytmaterial.

WC/dusch utförs kompakt med uppfällbar toastol, så att utrymmet upptar en yta om 0,75 m2

Bjälklagsavståndet 3 m2 medger att sovloft arrangeras.

Upplåtelseform: 

Kooperativt bostadshotell

 

This is a house for integrated living, an activity house where young and old, and refugees and homeless jointly can learn and practice a variety of arts and handicrafts along with social and computer technology. There are also spaces on the top floor that can be used for cultivation of vegetables, fruits and fish and chicken for own sustenance.
The appartments are small, but all dwellers share a large living room with spaces for restaurants, workshops and leasures for satisfaction of their need for an active social life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här kan ett Skarpahus se ut:

 

Tomtstorlek: 2000 m2 (varav 1600 m2 avses för huset och 250 m2 avses för P-platser)

Plywoodpelare (10x10 cm) arrangerade i ett rutnät med rutan 2x2,5 m bär upp 5 bjälklag.

Bottenplanet är en öppen ”bazar” (minigalleria), tillgänglig för allmänheten.

På plan 2-5 finns lägenheter.

Översta planet disponeras av de boende gemensamt och har 6 rum samt ytor för odling och café.

Huset är omslutet av ett hölje av vacuumplywood/transparent vacuumplast så att värme släpps in men ej ut, dvs. det är ett passivhus.

Lägenheten inkluderar en semiprivat loftgång med matbord och utsikt mot gården. Gemensamma ytor fördelas lika på lägenheterna, som så beräknade blir ca. 45 m2/st.

Lägenheter (maximalt): 96 st om 20 m2 privatarea– 20 st om 19 m2 privatarea. Totalt 116 st. lägenheter. (Vid behov kan antalet lägenheter minskas och ytorna då fördelas på övriga lgh eller tillföras gemensamheten.) Bottenyta: 1546 m2, bjälklagsyta: 4109 m2. Totalt 5.655m2 en kostnad för tomten om 5,655 milj kr blir kostnaden för samtliga husytor: 1000 kr/m2 eller ca 45.000kr/lgh.

Byggnadskomponenter (10 mm plywood):

Pelare: 102 st a20 m =2040 m = 2040m2 

Bjälklag+golv (10 + 2x5mm)= 1.7m2/m2 golvyta= 4730m2 x 1.5= 8095m2

Innerväggar (10mm): 1 plan: 24st á 45m2 +12st á x8,66x3=311,76 + 10800m2 + 1164=11112m2

Ytterväggar (2x5mm) 21,54x3x6x4=1550,88m2

Tak: 500 m2

Utrymningsgångar: 24x1x12=288m2x2 =576m2

Totalt: 23.874m2 a 40kr/m2 = 954.960kr

Plastglas tilltaket: 700 m2 á 60 kr 42.000 kr

Tomt: 6.586.000 kr

Övriga kostnader: 1.500.000 (proffstjänster, lgh-inredning, gemensam restaurant)

Totalt: 9.200.000 kr

Uppdelat på 100 lgh: en 88.000 kr/st

Totalkostnad per lgh: 132.000kr eller 3.000kr/m2

Uppvärmningskostnader: 0kr

Enligt denna kalkyl används 10 lgh på plan 1-4 till uthyrning till små företag eller ateljéer. 200m2 á 250kr ger en intäkt om 50.000kr/ månad.

Dessutom genereras intäkter genom uthyrning av torgtmark, försäljning av egna odlingsprodukter, restaurangförsäljning samt försäljning av solel. 

COMMERCIAL

Get in touch with us.

Magnus Hellbom

 

TEL: 0723097532

EMAIL: magnhell@gmail.com

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.